X

IS EEN DNA-TEST IETS VOOR MIJ?

5 sterren in Apple en Google store

Privacyverklaring iGene Products B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 februari 2020.

 Via de website iGene.nl en iGene.eu worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. iGene Products B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetging) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.  

iGene Products B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het bestellen of gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Postadres 
  • Betalingsgegevens 

Afhandelen bestelling
Wanneer u een iGene DNA-test bestelt, maken wij voor de afhandeling gebruik van uw opgegeven postadres. Na ontvangst van de iGene DNA-testkit neemt u zelf de DNA-monsters af. 

U meldt zich anoniem aan in de iGene-app en u genereert at random een buiscode die u op de buisjes plakt waarmee u het afgenomen DNA-monster terugstuurt. 

Met deze buiscode meldt u zich voortaan aan in de iGene app, voor het raadplegen van de iGene rapportage. In de iGene app worden uw DNA-gegevens verwerkt, deze informatie is niet te herleiden tot u als identificeerbare natuurlijke persoon. De informatie in de app is slechts te herleiden tot de buiscode. Deel uw buiscode niet met derden.

Na levering van de kit wordt het postadres verwijderd uit de administratieve systemen van iGene. De betaalgegevens blijven bewaard. Na afronding van de test worden de onderzochte DNA-monsters vernietigd.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, via email of social media op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

App store
De app die de dienst levert, wordt gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy-verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
iGene kan uw gegevens alleen delen met derde partijen indien u hiervoor in de app toestemming geeft. 

Social media
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot, persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

iGene Products B.V.
Oude Haven 102
6511 XH Nijmegen
KvK nr. 63823764
Telefoon: +31 (0)10 310 42 00
Email: info@igene.eu